Program and organizing committees

Organizing Committee

Prof. Boris Ryabko
Dmitri Chubarov
Dr.-Ing. Nina Shokina
Sergey A. Rylov
Vladimir Kikhtenko
Oleg Sidelnikov
Igor Chekhovskoy
Alexey Lyutov
Pavel Scherbakov

 

Program Committee

Academician Y.I. Shokin, chair
Dr.-Ing. Thomas Boenisch
Dr. Rolf Rabenseifner
Prof. Boris Ryabko
Prof. Mikhail Fedoruk, Assoc. Member RAS
Dr. Dennis Esipov, secretary

ICT SB RAS, Novosibirsk
HLRS, Stuttgart
HLRS, Stuttgart
ICT SB RAS, Novosibirsk
Novosibirsk State University
ICT SB RAS, Novosibirsk