Organizing committee

The Organizing Committee of the AMCA-2014:

 

Organizing Committee Chairman:

B.G. Mikhailenko, ICM&MG SB RAS, Novosibirsk

 

Organizing Committee Vice-chairmen:

V.P. Ilin, ICM&MG SB RAS, Novosibirsk, Russia
S.I. Kabanikhin, ICM&MG SB RAS, Novosibirsk, Russia
V.V. Kovalevsky, ICM&MG SB RAS, Novosibirsk, Russia

 

Organizing Committee Secretary:

L.V. Vshivkova, ICM&MG SB RAS, Novosibirsk

 

Organizing Committee Members:

  A.V. Burmistrov ICM&MG SB RAS, Novosibirsk, Russia
  I.G. Chernykh ICM&MG SB RAS, Novosibirsk, Russia
  B.M. Glinsky  ICM& MG SB RAS, Novosibirsk, Russia
  Y.L. Gurieva ICM&MG SB RAS, Novosibirsk, Russia
  K.K. Imomnazarov ICM&MG SB RAS, Novosibirsk, Russia
  I.N. Ivanova ICM&MG SB RAS, Novosibirsk, Russia
  S.E. Kireev   ICM&MG SB RAS, Novosibirsk, Russia
  S.N. Kosova   ICM&MG SB RAS, Novosibirsk, Russia
  I.M. Kulikov ICM&MG SB RAS, Novosibirsk, Russia
  M.A. Marchenko ICM&MG SB RAS, Novosibirsk, Russia
  A.V. Penenko ICM&MG SB RAS, Novosibirsk, Russia
  A.V. Petukhov ICM&MG SB RAS, Novosibirsk, Russia
  O.D. Sokolova ICM&MG SB RAS, Novosibirsk, Russia
  A.G. Usov ICM&MG SB RAS, Novosibirsk, Russia
  O.G. Zavarzina ICM&MG SB RAS, Novosibirsk, Russia
  Y.M. Zybarev ICM&MG SB RAS, Novosibirsk, Russia